Renovācijas tirgus dalībnieki

Kam būtu jāiesaistās?

Visiem – valsts institūcijām, uzņēmumiem, nevalstiskajam sektoram un namīpašniekiem – ir jāstrādā kopā, lai mūsu ēkas patērētu mazāk enerģijas.

Lai mūsu ēkas padarītu labākas, BUILD UPON izveidotā sadarbība jāturpina visiem šiem tirgus dalībniekiem un daudziem citiem,

Stakeholder Stories

Local Government
Janis Dripe,Latvian Ministry of Culture,RISEBA University (Latvia)

On how the implementation of the renovation strategies must not compromise cultural heritage.


Central Government
Kevin O’ Rourke, Marchena Management Services (Ireland)

On the critical role of government in enabling policy that drives the renovation market.


Energy Sector
Marco Marijewcz, E.ON (UK)

On why the key challenge is dealing with fragmentation


Central Government
Anders Sjelvgren, Boverket (Sweden)

On why the key challenge is finding solutions for low income areas


Kartes

Ikviens renovācijas tirgus dalībnieks ir nozīmīgs, un nav svarīgi cik lielu lomu tas spēlē. Šīs kartes parāda organizācijas, kurām jāstrādā kopā, lai virzītos uz ambiciozu renovācijas stratēģiju. Kartes izmantosim arī mūsu pasākumos, lai veicinātu vienotu izpratni un analizētu dažādas perspektīvas.

 

 

Kā izmatot kartes?

Noskaties video, lai saprastu, kāpēc mēs izmantojam Kumu kartes, lai parādītu pilnu ēku renovācijas tirgus dalībnieku sistēmu.

Atruna: Šo karšu mērķis ir kalpot kā sarežģītu sarunu procesa palīglīdzeklim. BUILD UPON iecere, veidojot kartes, jāuztver kā pozitīva un uz sadarbību vērsta. Kartes ir izstrādes stadijā, tāpēc jebkādas neprecizitātes nav tīšas, un tās tiks labotas, ja nepieciešams. Mēs sagaidām ierosinājumus un komentārus par nepieciešamiem uzlabojumiem, un esam atvērti diskusijām. Piemēram, organizācijas, kas uzskata, ka nav precīzi atzīmētas, aicinām aktīvi iesaistīties BUILD UPON projektā, lai parādītu savu ieguldījumu nacionālo stratēģiju papildināšanā.

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.

Please email your local GBC if you want to get involved in the stakeholder system mapping exercise in your country.