Mūsu vīzija

ES Energoefektivitātes direktīva nosaka, ka katrai dalībvalstij jāizveido nacionālā renovācijas stratēģija – ilgtermiņa stratēģija dzīvojamo un komerciālo ēku renovācijai pēc augstiem energoefektivitātes standartiem.

Stratēģija pirmo reizi tika izveidota līdz 2014. gada 30. aprīlim kā nosaka Energoefektivitātes direktīva, un tā jāatjauno un jāpilnveido ik pēc 3 gadiem.

Šobrīd daudzi renovācijā iesaistītie un ieinteresētās organizācijas nav aktīvi iesaistītas diskusijās par stratēģijas atjaunināšanu. Plaša mēroga strukturēta renovācijas tirgus dalībnieku sadarbība un iniciatīvu ieviešana spētu nodrošināt ’’revolūciju’’ renovācijas norisē, kāda Eiropai ir patiešām nepieciešama.

Mūsu pieeja

Projekta nosaukums BUILD UPON izsaka projekta filozofiju: jau šobrīd daudzi no renovācijā iesaistītajiem aktīvi darbojas, lai veicinātu renovāciju norisi – ir svarīgi turpināt iesākto, apvienojot pieejamos resursus un uzkrāto pieredzi, lai sasniegtu kopīgus rezultātus.

Projekta mērķis ir iesaistīt vairāk kā 1000 renovācijas tirgus dalībniekus 13 valstīs – valsts institūcijas, uzņēmumus, nevalstisko sektoru un namīpašniekus – lai rastu risinājumus esošo ēku sektora sakārtošanai.

Vairāk nekā 80  pasākumi dažādās pilsētās projekta partnervalstīs 2016. un 2017. gadā ir iespēja nostiprināt spēcīgu nacionālu renovācijas tirgus dalībnieku sadarbību, lai piedalītos spēcīgu nacionālo renovācijas stratēģiju izstrādē, pilnveidošanā un ieviešanā.

See Dialogue

Mūsu mērķis

Mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot veidu, kā mēs sadarbojamies, un tas laika gaitā veicinās veiksmīgu spēcīgas renovācijas stratēģijas ieviešanu. Mūsu vīzija tāpēc ir inovatīvas platformas izveide un uzturēšana dažādu sektoru sadarbībai un partnerībai.

Eiropas renovācijas ‘’revolūcija’’ būs iespējama tikai tad, ja valsts un pašvaldību institūcijas, uzņēmumi, nevalstiskais sektors un namīpašnieki sadarbosies vienota mērķa vārdā: darbojoties atsevišķi, mūsu resursi ir nepietiekami, lai sasniegtu šo mērķi, bet kopā mēs varam panākt to, lai ēkas padarītu pēc iespējas labākas.

See Resources for Collaboration
1

Phase 1

Tirgus dalībnieku, ekspertu, nozīmīgāko šķēršļu un veiksmīgāko iniciatīvu, labo prakšu apzināšana.

2

Phase 2

Strukturēta semināru cikla plānošana, lai stratēģiski stiprinātu esošo situāciju.

3

Phase 3

Semināru cikls rekomendāciju sagatavošanai renovācijas stratēģijas pilnveidošanai.

4

Innovation Incubator

Inovatīvu projektu konceptu izstrāde.


The Project Team

Projektā darbojas 13 zaļās būvniecības padomes (GBC) no visas Eiropas, tajā skaitā Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Projekta koordinatori ir Spānijas Zaļās būvniecības padome (GBC España) un Pasaules Zaļās būvniecības padome (World GBC). Zaļās būvniecības padomes ir nevalstiskās organizācijas, kas apvieno biedrus (uzņēmumus un organizācijas), kas ir līderi ilgtspējīgas attīstības vecināšanā. Pasaules Zaļā būvniecības padome ir lielākā zaļās būvniecības virzītāja pasaulē, kas apvieno vairāk nekā 100 padomes. Eiropas reģionālais tīkls ietver vairāk nekā 30 padomes (tajā skaitā, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi) ar vairāk nekā 5000 dažādas specifikas biedriem būvniecības nozarē visā Eiropā.

Sazinies ar Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, ja vēlies sadarboties BUILD UPON projektā.

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.

COORDINATION

Emilio Miguel Mitre, Spain
emilio.miguelmitre[at]gbce.es
Raquel Díez Abarca, Spain
raquel.diez[at]gbce.es
James Drinkwater, Europe
jdrinkwater[at]worldgbc.org

STEERING COMMITTEE

Petr Zahradnik, Czech
petr.zahradnik[at]czgbc.org
Ondrej Sramek, Czech
ondrej.sramek[at]czgbc.org
Simona Kalvoda, Czech
simona.kalvoda[at]czgbc.org
Sebastiano Cristoforetti, Italy
sebastiano.cristoforetti[at]gbcitalia.org
Nadia Boschi, Italy
vicepresidente[at]gbcitalia.org
Pat Barry, Ireland
pat[at]igbc.ie
Marion Jammet, Ireland
marion[at]igbc.ie
Bengt Wånggren, Sweden
Bengt.Wanggren[at]sgbc.se
Linnea Olsson , Sweden
Linnea.olsson[at]sgbc.se>

CONSORTIUM PARTNERS

Nora Yovcheva, Bulgaria
nyovcheva[at]bgbc.bg
Alan Perl, Croatia
alan.perl[at]gbccroatia.org
Laura Amaiei, Romania
laura.amaiei[at]rogbc.org
Inese Olte, Latvia
inese.olte[at]ibp.lv
Vessela Valtcheva-McGee, Bulgaria
vvaltcheva[at]triplegreengroup.com
Snježana Turalija, Croatia
snjezana.turalija[at]gbccroatia.org
Heli Kotilainen, Finland
heli.kotilainen[at]figbc.fi
Sami Lankiniemi, Finland
sami.lankiniemi[at]figbc.fi
Jessica Karhu, Finland
jessica.karhu[at]figbc.fi
Maija Krizmane, Latvia
maija.krizmane[at]ibp.lv
Zane Zeibote, Latvia
Steven Borncamp, Romania
steven.borncamp[at]rogbc.org
Monica Ardeleanu, Romania
monica.ardeleanu[at]rogbc.org
Ladislav Pirsel, Slovakia
director[at]skgbc.org
Andrea Peverley, Slovakia
andrea.peverley[at]skgbc.org
Andrej Adamuščin, Slovakia
andrej.adamuscin[at]skgbc.org
Ahmet Acar, Turkey
ahmet.acar[at]cedbik.org
Engin Işıltan, Turkey
engin.isiltan[at]cedbik.org
Valentina Marino, Italy
valentina.marino[at]gbcitalia.org

COMMUNICATIONS TASK FORCE

Dilara Goker
dilara.goker[at]cedbik.org
James Kershaw, World
jkershaw[at]worldgbc.org
Valentina Marino, Italy
valentina.marino[at]gbcitalia.org
Helena Platas, Spain
comunicacion[at]gbce.es
Veronica Dei Rossi, Italy
veronica.deirossi[at]gbcitalia.org
Alice Ryan, Ireland
alice[at]igbc.ie
Carl-Fredrik Friden, Sweden
Carl-Fredrik.Friden[at]sgbc.se
Marina Georgieva, Bulgaria
office[at]bgbc.bg
Irena Hlede, Slovenia
irena.hlede[at]gbc-slovenia.si
Erika Farenzenova, Slovakia
erika.farenzenova[at]skgbc.org