Източници на информация

Целта на проекта BUILD UPON е да създаде процес на активно обучение: да бъде в помощ на всички нас, за да придобием нови умения и компетенции, които са така необходими, за да реализираме целите си. Надяваме се, че ще намерите представената информация за полезна и интересна. Насърчаваме разширяването на библиотеката с нови заглавия и източници, които може да ни изпратите за публикуване.

Публикации за установяване на сътрудничество

Извън строителния сектор, много организации в различни части на света разработват иновативни начини за обединяване на усилията и разрешаване на сериозни проблеми. Започнахме да картографираме някои от източниците, които представят част от това знание и ви каним да разгледате интерактивната карта по-долу.

View on Kumu.io

Submit Resource