Добре дошли в базата данни RENOWIKI

Толкова много неща се случват в сферата на енергийната ефективност на съществуващи сгради - трудно е да бъдем в крак и да следим всичко отблизо. Базата данни RenoWiki е създадена като инструмент за установяване на сътрудничество между заинтересованите страни за изработване и прилагане на национална стратегия за основно обновяване на съществуващия сграден фонд. Позволява лесно да се запознаете и да анализирате важни проекти и инициативи по темата. Можете да добавяте, редактирате и следите актуална информация!

A tool for Information

Средство за масова информация

Съществуват мнозина и изключително изчерпателни бази данни по професионални направления. Целта на RenoWiki обаче е да представи информация за ключови проекти и инициативи във всички страни, участващи в проекта, по лесен за възприемане начин  – ясно и кратко. За да създадем ефективни национални стратегии трябва да сме в състояние да познаваме и анализираме на високото ниво и в детайлност актуалното състояние и всички инициативи, които са предприети до момента, така че успешно да ги управляваме и стратегически да ги подобрим. RenoWiki ни помага да постигнем точно това.


A tool for Dialogue

Средство за диалог

RenoWiki не е единствено инструмент за масова информация. Има за цел да подкрепи националния диалог за основно обновяване на съществуващия сградния фонд чрез:

  • Установяване на контакт между заинтересовани страни и експерти, които работят по успешни инициативи на национално и международно ниво, и които могат да помогнат в процеса за преодоляване на пречките, свързани с обновяването;
  • Подпомагане на заинтересованите страни в процеса на определяне и измерване на ефективността и въздействието на проектите и инициативите;
  • Подпомагане на общността за достигане до общо разбиране за важността на „колективното влияние“.

По време на BUILD UPON събитията този инструмент ще бъде широко използван, за да се гарантира, че е налична подробна и изчерпателна информация на чиято база общността ще координира действията си.

See dialogue

В следващия етап от развитието на базата данни RenoWiki ние ще се обърнем към други експертни НПО, които да станат официални партньори на проекта RenoWiki. Целта е RenoWiki да служи като ресурс, който създаваме заедно и всички партньори държат правата за него заедно. Стопанските организации също имат възможност да се включат и подкрепят инициативата чрез спонсорство, за да се възползват от по-голяма видимост и разпознаваемост на марката сред BUILD UPON общността.

Send Us a Message

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.