Уъркшопи VI и VII – Реновиране на сгради – паметници на културата

НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

23 февруари 2017, х-л Арена ди Сердика,
ет. -2, зала Арена, ул. Будапеща 2, София

13:00 – 13:30           Регистрация

13:30 – 13:40           Откриване и представяне на примери от САЩ за устойчиво реновиране на исторически сгради

                                    арх. Весела Вълчева – МакГий, Председател на BGBC

13:40 – 15:00           От френската национална стратегия до локалните инициативи за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради – паметници на културата

                                    Катя Самарджич (Katya Samardzic), архитект и урбанист, Министерство на екологията, устойчивото развитие и енергетиката, École de Chaillot, Париж, Франция  

15:00 – 15:20              Кафе пауза

15:20 – 17:00           Подобряване енергийните характеристики на исторически сгради – холистичният подход в практиката. Представяне на европейски стандарт EN 16883: 2017 „Консервация на  културно наследство: Насоки за подобряване на енергийните характеристики на исторически сгради“

                                    Thibault de La Laurencie, архитект и преподавател в École de Chaillot, Париж, Франция

17:00 – 17:30           Предизвикателства пред прилагането на мерки за енергийна ефективност на архитектурни паметници в България

                                    арх. Галина Пировска, главен експерт, Национален институт за недвижимо културно наследство

17:30 – 18:00            Дискусия за предизвикателствата и бариерите пред качественото прилагане на  мерки за енергийна ефектвност в сгради – паметници на културата в България. По време на дискусиите ще запишем конкретни Ваши препоръки, които BGBC ще представи на отговорните институции с цел по-успешна национална стратегия за енергийно ефективно обновяване на съществуващите сгради.                                    

18:00 – 19:00            Представяне на резултатите от проект BUILD UPON

                                    арх. Нора Йовчева, Изп. директор на BGBC

Other Events

Event
Уъркшоп I – Знания, Умения и Компетенции

                              ПРОГРАМА 09:00 – 09:30    Регистр... Read More