България's National Renovation Strategy

Upcoming Events

Уъркшоп I – Знания, Умения и Компетенции

19.05.2016
София, Бизнес център Capital Fort

Общността


The Dialogue Journey

България ще бъде домакин на поредица от семинари и събития през 2016-2017, фокусирани върху подпомагане актуализирането на Националната дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Тази поредица ще включва национални събития (в столицата), местни събития (в големите градове) и европейски събития, свързващи националните лидери с други европейски лидери, които работят по своите национални стратегии.

Уъркшоп І - Знания, умения и компетенции
19 май 2016 София, Бизнес център Capital Fort
Уъркшоп II - Финансови инструменти и Икономика
22 юни 2016 Балчик, Лайтхаус Голф & СПА хотел
Среща на високо равнище I
20-21 септември 2016 Мадрид, Испания
Уъркшоп III - Повишаване на умения и компетенции
27 октомври 2016 София, Съюз на архитектите в България
Уъркшоп IV - Повишаване на осведомеността
10 ноември 2016 София, хотел Хилтън
Уъркшоп V - Политики и регулаторна рамка
17 ноември 2016 София, Sopharma Towers
Среща на високо равнище II
февруари 2017 Брюксел, Белгия

Диалог на заинтересованите страни

ЕКСПЕРТИ

Весела Вълчева - Макгий
Български Съвет за Устойчиво Развитие (БСУР)
Настоящ президент на БСУР. Управляващ партньор на Triple Green Group. Завършва архитектура в Университета за Изкуство и Дизайн, Савана, САЩ. Консултант по програмата за устойчиво развитие LEED в САЩ и у нас. Сертифициран одитор по немската система за устойчиви сгради DGNB, както и по английската система BREEAM. ...
Десислава Йорданова
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на външните работи
Десислава Йорданова завършва „Политология“ и втора специалност „Френски език и литература“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От септември 2007-а в продължение на две години е главен експерт в Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ“, МФ. От ноември 2009 г. до октомври 2011 г. е държавен експерт в отдел...
Мартин Райчев
Министерство на Енергетиката
ЕГлавен експерт, Дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” и „Управление на проекти в енергетиката“, Отдел „Проекти”. Завършва Университет за национално и световно стопанство, специалност "Международни икономически отношения". Притежава богат опит като експерт по финансови и стопански анализи, кредитиране, счетоводсто и енергийно ефективност от работата си в няколко търговски банки, Агенцията...
Ивайло Алексиев
Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие
Дълги години е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на технически системи и др. До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на „Камара на енергийните одитори” и председател на Управителния съвет...
Цветомира Кулевска
Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие
Главен експерт „Национални планове и отчети по ЕЕ и ВИЕ“ в АУЕР, инженер. Притежава експертен опит в анализите на потреблението на енергия и изпълнението на мерки за повишаване на ЕЕ, в извършването на анализи и оценки на ЕЕ и постигнатите икономии на енергия. Взаимодейства с местните власти и оказва съдействие...
Иван Велков
Столична Община
Иван Велков е Заместник председател на Столичния общински съвет. Той има 20-годишен опит с консултантски услуги и инвестиции в недвижими имоти. Г-н Велков е член на Управителния съвет на FIABCI България и Националното сдружение за недвижими имоти....
Димитър Дуков
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Изпълнителен директор...
Драгомир Цанев
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Заместник директор на ЕнЕфект. Бакалавър по журналистика и магистър по връзки с обществеността; доктор по журналистика с профилирана специалност "Теория на комуникацията" във ФЖМК на СУ "Св. Климент Охридски" (2009). Координатор на успешно завършилия проект BUILD UP Skills България; ръководител на дейностите по проектите NET-COM и PassREg (програма Интелигентна енергия...
Венета Новакова
ETEM/ Сдружение "Български врати, прозорци и фасади"
Директор е на международния отдел за проучване, създаване и развитие на архитектурни системи за фасадни обвивки– окачени фасади, дограми, вентилируеми фасади на ЕТЕМ. Експерт в областта на фасадния инженеринг. Един от създателите на Институт за нулево енергийни сгради. Член на КИИП, BGBC, CIBSE, Society of façade engineering London, БИС,...
Цветелена Младенова
Knauf Insulation България/ Българска асоциация за изолации в строителството
Арх. Цветелена Младенова работи като технически специалист в Knauf Insulation. Тя е магистър архитект от УАСГ....
Нора Йовчева
Български Съвет за Устойчиво Развитие (БСУР)
Изпълнителен директор на БСУР. Магистър архитект от УАСГ и магистър по Икономика и управление на сгради и съоръжения от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалният й опит включва 6 години като архитект – проектант и 4 години като фасилити мениджър....
Александър Давидов
Министерство на Енергетиката
Началник отдел Енергийни пазари, дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие". Магистър инженер, Технически университет – София. Получава следдипломна квалификация по право към Университет за национално и световно стопанство. Притешава знания в сферата на енергийния одит и анализиране на енергийни загуби, изработване на модели на финансов анализ,...
Антоанета Поповска
Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие
Електроинженер, завършила в ТУ – София. В момента е главен експерт в отдел „Контрол по енергийната ефективност” в Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Преди да постъпи в АУЕР, тя е работила като проектант в ИП „Испроект” ЕООД. ...
Мартин Заимов
JESSICA – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони
Изпълнителен директор и Председател на Борда на директорите. Завършил е инженерство в Техническия университет в София, икономика в колежа Birkbeck в Лондон и икономика и история на Европа в Лондонското икономическо училище. Отговаря за въвеждането и ръководи българския валутен борд от 1997г. до 2003 г. В продължение на четири...
Марина Георгиева
Български Съвет за Устойчиво Развитие (БСУР)
Координатор програми и Мениджър комуникации в БСУР. Завършва бакалавърска степен по Строителство и инженерство на околната среда и магистратура по Устойчиво равитие и консултантска дейност в Университета Лийдс, Великобритания. Акредитиран експерт PEIMA - Practitioner към Institute of Environmental Management and Assessment, UK....
Елица Панайотова
"София Тех Парк" АД
Петър Сеизов
denkstatt
Кирил Велковски
експерт по енергийна ефективност, Koester Lichtplanung DE и BSD Building System Design
Кирил Велковски е инженер физик, част от екипа на арх. Хелмут Кьослер, известен специалист иноватор, изобретател в областта на енергийната ефективност. Започва кариерата си в БАН. Като физик застава в основата на разработката на теорията на дневната светлина и симулационен софтуер ползвани от Koester-Lichtplanung, а през последните години и от...
Тодор Димитров
АЛУКЬОНИГЩАЛ България
Технически консултант проекти. Ръководител на техническия отдел и консултант за архитекти. Дипломиран инженер, специалност ССС към УАСГ, София. Води редовно обучения и семинари за архитекти и фирми от бранша на тема остъклени конструкции....
Димитър Паскалев
Архитектоника Студио
Съдружник и главен проектант. Дипломиран архитект, УАСГ, София. Съосновател на Група Град. Член на Институт за нулево енергийни сгради....
Бойко Пенев
"КСЕЛА България" ЕООД
Продуктов мениджър. Завършил е УАСГ, София, специалност "Промишлено и гражданско строителство". Сертифициран експерт по енергийна ефективост от DEKRA Certification GmbH, Германия....
Стилиян Иванов
Камара на строителите в България
Валери Левиев
Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация
Архитект с над 20 години опит в сферата на недвижимите имоти, сертифициран международен специалист по недвижими имоти (CIPS), както и лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България. Валери Левиев е специалист в сферата на корпоративните консултантски услуги, търговски придобивания и оценки. Той има опит в трансгранични консултации,...
Васил Василев
Термосервиз ООД
Петър Ташев
СУ "Св. Климент Охридски", сп. Фасилитис, Publics.bg
Петър Ташев е хоноруван асистент към Катедра "Икономика и управление по отрасли" в Стопански факултет на СУ. Той е управляващ партньор в publics.bg - българската онлайн професионална медия за развитие на публичните услуги. Г-н Ташев е и главен редактор на сп. Фасилитис....
Десислава Чалъмова
Енергео ЕООД

Key Country Stats

Население (милиони)
Сграден фонд: разгъната застроена площ според вида сгради
Жилищни сгради: според вида на собствеността

Годишна енрегийна консумация: според вида и годината на построяване (kWh/кв. м.)


Send Us a Message

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.