Бъдете част от диалога

Заедно създаваме националните стратегии за основно обновяване на съществуващия сграден фонд

Проектът има за цел да ангажира 1,000 различни ключови заинтересовани страни – от представители на правителството и бизнеса, до НПО, собственици и крайни потребители – в 13 държави, които заедно ще бъдат промяната, от която се нуждаем. Чрез провеждане на повече от 80 последователни и взаимосвързани събития през 2016 год. и 2017 год. в столиците и големите градове на държавите, които участват в проекта, ние ще създадем отговорна общност, която ще си сътрудничи и ще подпомага процеса за създаване и прилагане на отговорна национална стратегия за основно обновяване на съществуващия сграден фонд.

The Dialogue Journey

Във всяка една държава членка на консорциума ще се проведат серия взаимносвързани събития, които ще имат за цел постепенно да надградят информацията и знанията.
Същевременно ще се създаде отговорна общност от заинтересовани страни, която ще се изправи пред предизвикателството за оптимизиране на съществуващия сграден фонд в Европа.
Събитията ще бъдат разнообразни - някои от тях ще се фокусират върху регионални въпроси (провеждани в големи градове и регионални центрове), други ще разглеждат национални проблеми (провеждани в столици), а трети ще анализират ситуацията на пан-Европейско ниво.
Откриваща конференция
март 2016 в Европа
Събитие II
2016 в Европа
Събитие IIІ
2016 в Европа
Събитие IV
2016 в Европа
Събитие V
2016 в Европа
Събитие VI
2017 в Европа
Събитие VIІ
2017 в Европа
Закриваща конференция
2017 в Европа
View All

Blog

Time to Renovate our Renovation Strategies

By Roberta D’Angiolella (Co-authored with Jonathan Volt and Dan Staniaszek) – Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Buildings are the lifeblood of society – a place to work, rest, bring up future generations and undertake the myriad other actions that define our existence. The cost, in terms of resource use, energy consumption and maintenance expenditures, of this...Read More

Unleashing the 4th Industrial Revolution in Europe

By Yamina Saheb, Senior Energy Policy Analyst, OpenEXP. The report entitled “Energy Transition of the EU Building Stock – Unleashing the 4th Industrial Revolution in Europe” aims to support the on-going review/revision of EU climate and energy policy instruments. The objective is to contribute to making 2016 the year of delivery for EU instruments aiming to reduce...Read More

Collaboration – the key to unlocking the renovation potential!

At COP21, attendees of ‘Building’s Day’ recognised that, to stay within the 2-degree limit, the buildings sector must decrease emissions by 84 gigatonnes by 2050. Notwithstanding the critical role of buildings in mitigating against climate change, we at the World Green Building Council have long recognised the importance of renovating buildings, not only in terms...Read More

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.