Предизвикателството

Европейският съюз задължава всяка една държава членка да изработи национална стратегия за основното обновяване на съществуващия сграден фонд; документ, определящ дългосрочната визия за мобилизиране на инвестициите за постигане на високи стандарти за енергийна ефективност на жилищните и обществените сгради.

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно енергийната ефективност постави краен срок за публикуване на тази национална стратегия (30.04.2014г.) и задължи оптимизирането и допълването на този документ на всеки три години. Следващата актуализация е предвидена да се проведе до 30.04.2017.

Към момента физическите и юридическите лица, които имат интерес в процеса за основно обновяване на сградния фонд, не са активно ангажирани в дебата и работата за изработване на тази национална стратегия. Отсъствието на мащабно структурирано сътрудничество между всички заинтересовани страни, както и цялостен анализ на проектите и инициативите, които са били предприети към момента в сферата, пречат за реализирането на революционен процес за обновяването на съществуващия сграден фонд, който е така необходим на Европа.

Подходът

Името на проекта BUILD UPON (бел. ред. от англ. build upon означава надграждам) представя и неговата философия: като общност ние вече сме предприели различни действия за обновяването на съществуващи сгради – сега е важно да надградим тази основа чрез структуриране на съществуващите знания и инициативи с цел засилване на колективното влияние.

Проектът има за цел да ангажира 1,000 ключови заинтересовани страни в 13 европейски държави, които ще бъдат основни двигатели в този процес –представители на правителството, бизнеса, НПО и крайни.

Чрез провеждането на 80 взаимно свързани събития през 2016-17 в столиците и големите градове на партниращите си държави, ние ще създадем обединена общност, която ще си сътрудничи в създаването и прилагането на актуализирана национална стратегия за обновяване на съществуващия сграден фонд.

See Dialogue

Нашите цели

Ние вярваме, че резултатът от нашата ефективна съвместна работа ще бъде силна стратегия, която ще доведе до прогресивни и дългосрочни резултати във времето. Успехът се крие в създаването и поддържането на иновативна платформа за установяване на междусекторно партньорство и сътрудничество.

Революционният процес на основно обновяване в цяла Европа би могъл да стане реалност само ако правителството, бизнеса, НПО организациите и крайните потребители обединят усилията си. По отделно ние не разполагаме с достатъчни ресурси, за да посрещнем предизвикателството, но обединявайки нашите усилия бихме могли да засилим нашето въздействие и да достигнем до високи резултати, подобрявайки значително съществуващата застроена среда.

See Resources for Collaboration
1

Phase 1

Анализ на актуалното състояние (основни заинтересовани страни, инициативи, експертиза).

2

Phase 2

Проектиране на процес за създаване на съвместна общност и за стратегическото надграждане и подобряване на съществуващата ситуация.

3

Phase 3

Провеждане на серия събития за обединяване на общността, която ще направи своя принос за актуализиране на националната стратегия и последващото й прилагане в действие.

4

Innovation Incubator

Разработване и реализиране на проекти по теми: Иновации в сферата на повишаване на осведомеността, Иновации в сферата на уменията и компетенциите, Иновации в сферата на икономиката и финансите, Иновации в сферата на законодателството и политиката.


Екипът

13 Съвета за Устойчиво Строителство (GBCs) от цяла Европа са водещите организации в този проект. Процесът се координира от Испанския Съвет за Устойчиво Строителство (GBC España) с подкрепата на Световния Съвет за Устойчиво Строителство (WorldGBC). Съветите на Чехия, Италия, Ирландия и Швеция са водещи на основните фази на проекта. Съветите за Устойчиво Строителство са организации с нестопанска цел в обществена полза, които заедно с членовете си играят важна роля в процеса на трансформиране към по-устойчива застроената среда, по-отговорни общество и потребителско поведение. Световният Съвет за Устойчиво Строителство (WorldGBC) е коалиция от повече от 100 национални съвета с над 27,000 члена в целия свят. Това я прави най-значимата международна организация, която работи в сферата на устойчивото строителство и влияе върху развитието на пазара в тази област. Европейската Регионална Мрежа се състои от повече от 30 национални съвета, които си сътрудничат с повече от 5,000 члена в цяла Европа, заинтересовани страни от всички направления на строителния сектор.

.

Свържете се с Български Съвет за Устойчиво Развитие в случай, че бихте искали да бъдете част от BUILD UPON България.

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.

COORDINATION

Emilio Miguel Mitre, Spain
emilio.miguelmitre[at]gbce.es
Raquel Díez Abarca, Spain
raquel.diez[at]gbce.es
James Drinkwater, Europe
jdrinkwater[at]worldgbc.org

STEERING COMMITTEE

Petr Zahradnik, Czech
petr.zahradnik[at]czgbc.org
Ondrej Sramek, Czech
ondrej.sramek[at]czgbc.org
Simona Kalvoda, Czech
simona.kalvoda[at]czgbc.org
Sebastiano Cristoforetti, Italy
sebastiano.cristoforetti[at]gbcitalia.org
Nadia Boschi, Italy
vicepresidente[at]gbcitalia.org
Pat Barry, Ireland
pat[at]igbc.ie
Marion Jammet, Ireland
marion[at]igbc.ie
Bengt Wånggren, Sweden
Bengt.Wanggren[at]sgbc.se
Linnea Olsson , Sweden
Linnea.olsson[at]sgbc.se>

CONSORTIUM PARTNERS

Nora Yovcheva, Bulgaria
nyovcheva[at]bgbc.bg
Alan Perl, Croatia
alan.perl[at]gbccroatia.org
Laura Amaiei, Romania
laura.amaiei[at]rogbc.org
Inese Olte, Latvia
inese.olte[at]ibp.lv
Vessela Valtcheva-McGee, Bulgaria
vvaltcheva[at]triplegreengroup.com
Snježana Turalija, Croatia
snjezana.turalija[at]gbccroatia.org
Heli Kotilainen, Finland
heli.kotilainen[at]figbc.fi
Sami Lankiniemi, Finland
sami.lankiniemi[at]figbc.fi
Jessica Karhu, Finland
jessica.karhu[at]figbc.fi
Maija Krizmane, Latvia
maija.krizmane[at]ibp.lv
Zane Zeibote, Latvia
Steven Borncamp, Romania
steven.borncamp[at]rogbc.org
Monica Ardeleanu, Romania
monica.ardeleanu[at]rogbc.org
Ladislav Pirsel, Slovakia
director[at]skgbc.org
Andrea Peverley, Slovakia
andrea.peverley[at]skgbc.org
Andrej Adamuščin, Slovakia
andrej.adamuscin[at]skgbc.org
Ahmet Acar, Turkey
ahmet.acar[at]cedbik.org
Engin Işıltan, Turkey
engin.isiltan[at]cedbik.org
Valentina Marino, Italy
valentina.marino[at]gbcitalia.org

COMMUNICATIONS TASK FORCE

Dilara Goker
dilara.goker[at]cedbik.org
James Kershaw, World
jkershaw[at]worldgbc.org
Valentina Marino, Italy
valentina.marino[at]gbcitalia.org
Helena Platas, Spain
comunicacion[at]gbce.es
Veronica Dei Rossi, Italy
veronica.deirossi[at]gbcitalia.org
Alice Ryan, Ireland
alice[at]igbc.ie
Carl-Fredrik Friden, Sweden
Carl-Fredrik.Friden[at]sgbc.se
Marina Georgieva, Bulgaria
office[at]bgbc.bg
Irena Hlede, Slovenia
irena.hlede[at]gbc-slovenia.si
Erika Farenzenova, Slovakia
erika.farenzenova[at]skgbc.org