ИНОВАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Експертите и специалистите, притежаващи професионалните умения и компетенции за изпълнението на проекти в сферата на основното обновяване на сградния фонд и при това за качественото и успешно реализиране на такива проекти, все още не са често срещани в Европа. Представителите на индустрията, собствениците на сгради, възложителите на обществени поръчки и другите заинтересовани страни от всички сектори на икономиката следва да придобият нови умения и да повишат своя професионален капацитет, за да се развие и пазара. От значимите европейски програми за повишаване на професоналния капацитет на работниците, до новаторски курсове и семинари за изграждане на капацитет в публичния сектор сред възложителите на обществени поръчки – много и разнообразни инициативи са предприети в сферата в отговор на това предизвикателство.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ТЕМАТА?

Базата данни RenoWiki съдържа 85 инициативи на тема умения и компетенции в сферата на енергийно ефективното обновяване.  Разгледайте ги, за да се запознаете с това,  което се случва в тази област и ефекта,  който те имат. Не пропускайте да добавите други проекти и инициативи, за които имате сведение и информация.

Who are the innovators?

BUILD UP Skills

BUILD UP Skills brings together all relevant stakeholders in national platforms to exchange on training and qualification of the building workforce on energy-efficiency and renewable energyRead More

ManagEnergy

ManagEnergy aims to assist actors from the public sector, and their advisers, working on energy efficiency and renewable energy actions at the local and regional levels. ManagEnergy does this through its targeted capacity building and networking events, and through its varied online resources and promotional activities.Read More

RenoValue

RenoValue is developing a training toolkit for property valuation professionals on how to factor energy efficiency and renewable energy issues into valuation practices, understand the impact of building performance and property values and advise their clients accordingly.Read More