Иновации в сферата на законодателството и политиката

Законодателството и поликата са от ключово значение  за регулирането и подпомагането на пазара, както и за преодоляване на пречките пред пазара. Съществуват редица примери за иновативни инициативи, предприети и ръководени от политиците в цяла Европа, като например поставени амбициозни политически цели, строителни нормативи или нови регулаторни стимули за насърчаване на процесите, свързани с обновяването на сградния фонд.

Какво се случва по темата?

Базата данни RenoWiki съдържа над 120 законодателни и политически инициативи в сферата на енергийно ефективното обновяване.  Разгледайте ги, за да се запознаете с това,  което се случва по темата и ефекта,  който те имат. Не пропускайте да добавите други проекти и инициативи, за които имате сведение и информация.

Who are the innovators?

Министърът на Енергетиката в Ирландия обявява официално в Дъблин стартирането на проекта BUILD UPON

"Нашата енергийна стратегия трябва да бъде принадлежи на народа на Ирландия – гражданите на Ирландия."Read More