Иновации в сферата на икономиката и финансите

Финансовите и икономическите условия за поддържането на пазара и увеличението на търсенето са основен фактор за успешното прилагане на дейности, свързани с основното обновяване на сградния фонд – иновативни механизми за финансиране на обновяването, преференциални лихви за устойчиви проекти, данъчни стимули и схеми за субсидиране. Много организации към момента работят по тези въпроси с цел трансформиране на пазара.

Какво се случва по темата?

Базата данни RenoWiki съдържа над 100 инициативи на тема икономика и финанси в сферата на енергийно ефективното обновяване.  Разгледайте ги, за да се запознаете с това,  което се случва в тази област и ефекта,  който те имат. Не пропускайте да добавите други проекти и инициативи, за които имате сведение и информация.

Who are the innovators?

Totalmetodiken

Комплексната методика съчетава икономическа рентабилност и енергийна ефективност в цялостен проекта. Отправните точки са срокът на откупуване на инвестицията от инвеститора и задълбочен анализ на собствеността, за прилагане и изпълнение на всички възможни мерки за икономия на енергия. С помощта на софтуер за изчисляване „Total Tool“ се съставя пакет от рентабилни мерки, който отговаряг на изискванията на инвеститора.Read More

Investor Confidence Project Europe

Investor Confidence Project Europe (ICP) има за цел да ускори развитието на пазара за енергийна ефективност, като намали разходите по реализация на проектите и разходите за инженерингови дейности, като същевременно увеличи сигурността в енергийните спестявания. Read More