ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

Информираността и търсенето са основни фактори за създаване на пазар. В крайна сметка представителите на всички сектори на икономиката – обществеността, политиците, бизнеса и работниците в строителния сектор, трябва да са запознати с ползите от основното обновяване на сградния фонд. Това е доста сериозна цел, но добрата новина е, че много организации са активни и работят за повишаването на информираността на обществото.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ТЕМАТА?

Базата данни RenoWiki съдържа повече от 100 инициативи на тема повишаване на информираността в сферата на енергийно ефективното обновяване.  Разгледайте ги, за да се запознаете с това,  което се случва в тази област и ефекта,  който те имат. Не пропускайте да добавите други проекти и инициативи, за които имате сведение и информация.

Who are the innovators?

"Реновираме Европа"

Кампанията "Реновираме Европа" (Renovate Europe) е единствената в ЕС, която се фокусира изключително върху основното обновяване на сградния фонд и акцентира, че успешните енергийно ефективни ремонтни дейности се базират на технологично неутрален, интегриран и цялостен подход.Read More

"Да живеем на топло"

Кампанията "Да живеем на топло" (“Let’s Live Warmer”) е информационна кампания, разработена от Министерството на икономиката на Република Латвия за насърчаване на енергийната ефективност на сградите в Латвия и повишаване на осведомеността относно възможностите за финансиране от Европейския съюз за мерки за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради.Read More

Cinergía

Cinergía е испанска кампания за повишаване на осведомеността на обществото, в която взимат участие известни актьори и режисьори. Те разглеждат и изследват с чувство за хумор проблемите и различните гледни точки, свързани с въпросите за енергийната ефективност в ежедневието ни.Read More