Заинтересовани страни

Кой е необходимо да бъде ангажиран?

От представители на правителството и бизнеса, до НПО и крайни потребители – всеки играе важна роля в процеса на намаляване на енергийното потребление.

Оптимизирането на застроената среда ще стане реалност чрез ангажирането на всички тези заинтересовани страни и още много други, които ще работят заедно като част от BUILD UPON общността.

Stakeholder Stories

Local Government
Janis Dripe,Latvian Ministry of Culture,RISEBA University (Latvia)

On how the implementation of the renovation strategies must not compromise cultural heritage.


Central Government
Kevin O’ Rourke, Marchena Management Services (Ireland)

On the critical role of government in enabling policy that drives the renovation market.


Energy Sector
Marco Marijewcz, E.ON (UK)

On why the key challenge is dealing with fragmentation


Central Government
Anders Sjelvgren, Boverket (Sweden)

On why the key challenge is finding solutions for low income areas


Карти на заинтересованите страни

Всяка една заинтересована страна има уникална и важна роля в процеса, независимо от това дали е голяма корпорация, мащабна компания или по-малка организация. Тези карти ни помагат да определим кои организации трябва да обединят усилия и да работят заедно, за да реализираме амбициозни стратегии за основно обновяване. Ние също така ще ги поканим да участват в нашите събития, за да се отразят различни гледни точки и да се повиши информираността и общото разбиране.

 

 

Същност на картите

Вижте видеото (на англ. език), за да разберете защо използваме KUMU като инструмент за картографиране на заинтересованите страни, които учястват в процеса на основно обновяване на сградите.

Ограничена отговорност и отказ от права: Картите са полезен инструмент за подпомагане на сложния процес за установяване на диалог. Намерението на екипа на проекта BUILD UPON в разработването им трябва да се счита като положително и насочено към подпомагане на процеса за сътрудничество. На този първоначален етап са възможни непълнота, неточност или неадекватно представяне на заинтересованите страни, което не е нарочно търсено и е взето под внимание от екипа на проекта. Считаме, че ангажираността и участието на широк кръг от заинтересовани страни ще допринесе за тяхното непрекъснато подобряване, което е и важна част от процеса за установяване и провеждане на диалог. Ще се радваме да ни изпратите Вашите коментари и предложения. Обръщаме се специално към тези заинтересовани страни, които смятат, че тяхната организация не е представена адекватно в този ранен етап на картографирането и ги каним да участват активно, така че да може да се разбере по-добре ролята, която те играят в предизвикателството за успешното прилагане на национална стратегия за основното обновяване на съществуващия сграден фонд.

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.

Please email your local GBC if you want to get involved in the stakeholder system mapping exercise in your country.