Представете си...

Застроена среда, която осигурява висок комфорт на обитаване за всички нас

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ СГРАДИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ ЗА ЖИВЕЕНЕ, ТРУД ИЛИ ОТДИХ, МОГАТ ДА ОСИГУРЯВАТ МНОГО ПО-ДОБРА И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ОБИТАВАНЕ

Проектът BUILD UPON е един от най-мащабните проекти в цял свят за установяване на стратегическо и ефективно партньорство и сътрудничество в сферата на енергийната ефективност и устойчивото развитие – обединява повече от 1 000 организации в 13 държави по време на повече от 80 интерактивни събития, които ще се проведат през 2016-17.

Целта е заедно да създадем революционен процес за обновяване на съществуващия сграден фонд, чрез подпомагане на правителствата на европейските държави в изработването и прилагането в действие на национални стратегии за основното обновяване на съществуващия сграден фонд и чрез спазване на поставения от Европейския съюз краен срок – 30 април 2017 г.

Тези стратегии заемат важно място в процеса за намаляване на енергийното потребление, намаляване на въздействието от изменението на климата, както и за създаването на застроена среда, която осигурява висок комфорт на обитаване.

 

BUILD UPON Launch video

Watch the project launch video – 2 years to make a difference!

Заинтересовани страни

Разгледайте участниците в процеса, представени на интерактивна карта

Проекти и инициативи

Добавете проекта или инициативата, по която работите, към базата данни “RenoWiki”

Диалог

Предоставяме Ви право на глас и изразяване на позиция в дебата и процеса за основно обновяване на сградния фонд

Иновации

Научете как създаваме и стимулираме иновационни дейности и процеси

Нашата общност

Не може да се управлява това, което не може да бъде измерено – тази максима важи както за създваането на успешно сътрудничество, така и за постигането на икономия на енергия. Вижте кои експертите и организации са се ангажирали в проекта BUILD UPON и от коя част на Европа са.


Stakeholder Stories

View All
NGOs & Think Tanks
Christophe Hinske, ISC (Germany)

On why the key challenge is a question of collaboration.


Construction Businesses
Céline Carré, Saint-Gobain (Belgium)

On why the key challenges are alignment and engagement.


Construction Businesses
Roland Hunziker, WBCSD (Switzerland)

On why the key challenge is creating a vision that stakeholder can align around.


Central Government
Anders Sjelvgren, Boverket (Sweden)

On why the key challenge is finding solutions for low income areas


Send Us a Message

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.